Description: image001

 

GIỚI THIỆU

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

BAN KHOA HỌC

BAN THƯ KƯ

BAN BIÊN TẬP

CHƯƠNG TR̀NH HỘI NGHỊ

THÔNG BÁO

LỆ PHÍ VÀ TÀI TRỢ

 

Địa chỉ liên hệ:

PH̉NG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (+84) 24.38386437 (Pḥng KHQT)

Email: ersd2018@humg.edu.vn

Website: ersd2018.humg.edu.vn

Đề nghị gửi bản đăng kư tới địa chỉ ḥm thư / Please send the completed form by Email to: ersd2018@humg.edu.vn