THÔNG BÁO SỐ 2

GIỚI THIỆU

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD 2018 được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG). Hội nghị tập trung vào thảo luận các kết quả mới nhất trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, …

Hội nghị sẽ là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lư giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới, trao đổi thông tin, thảo luận và đề xuất các ư tưởng và hướng nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác trong quản lư, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.

Đến nay, Hội nghị Toàn quốc ERSD 2018 đă nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lư trong và ngoài nước, trong đó hơn 200 tóm tắt báo cáo đă được chấp nhận và thông báo đến tác giả để chuẩn bị các bài báo toàn văn. Ban tổ chức cũng đă nhận được nhiều báo cáo toàn văn và gửi tới các nhà chuyên môn trong và ngoài nước biên tập.

Ban Tổ chức Hội nghị mong nhận được sự tham gia tích cực của các nhà chuyên môn trong việc gửi bài báo toàn văn đăng trong kỷ yếu Hội nghị và hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất của các nhà khoa học, nhà quản lư trong và ngoài nước để Hội nghị thành công cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Thời gian: Ngày 7/12/2018

Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

30/9/2018        Hoàn thành nộp bài báo toàn văn; bắt đầu đăng kư tham dự Hội nghị

30/10/2018      Hoàn thành đăng kư tham dự Hội nghị

15/11/2018      Hoàn thành biên tập và xuất bản kỷ yếu Hội nghị; Thông báo số 3: Chương tŕnh Hội nghị

07/12/2018      Tổ chức Hội nghị

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tổng hội Địa chất Việt Nam

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lư Việt Nam

Hội Cơ học đá Việt Nam

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

Hội Địa chất Công tŕnh và Môi trường Việt Nam

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam

Hội Kỹ thuật Nổ ḿn Việt Nam

Hội Công nghệ khoan - Khai thác Việt Nam

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Viện Địa chất và Địa vật lư biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - VINACOMIN

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Viện Vật lư địa cầu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

PGS.TS Lê Hải An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

GS.TS Nhữ Văn Bách, Hội Kỹ thuật Nổ ḿn Việt Nam

GS.TS Vơ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GS.TS Vơ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

GS.TS Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công tŕnh và Môi trường Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lư biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

TS Đào Duy Anh, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Luyện kim

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lư địa cầu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

ThS Phạm Văn Chinh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

ThS Phạm Chân Chính, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lư Việt Nam

TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường

TS Lê Ái Thụ, Hội Địa chất kinh tế Việt Nam

TS Phạm Quốc Tuấn, Hội Cơ học đá Việt Nam

BAN KHOA HỌC

Trưởng ban

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó trưởng ban

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

GS.TS Vơ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

PGS.TS Bùi Thị Kim Anh, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

PGS.TS Đỗ Văn B́nh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

PGS.TS Hồ Sỹ Giao, Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Ḥa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Hoàng Văn Long, Liên đoàn Vật lư - Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

PGS.TS Phạm Quư Nhân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công tŕnh và Môi trường Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lư biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Đào Duy Anh, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Luyện kim

TS Lê Anh Dũng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Trần Mỹ Dũng, Tổng cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam

TS Trần Thùy Dương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

TS Nguyễn Anh Đức, Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

TS Nguyễn Quang Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Lưu Văn Thực, Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

TS Nguyễn Diệu Trinh, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

TS. Nguyễn Thế Truyện, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

BAN THƯ KƯ

Trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Quang Minh

Phó Trưởng ban

TS Đỗ Ngọc Anh

Ủy viên

PGS.TS Lê Thanh Huệ

PGS.TS Phạm Văn Luận

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng

TS Tô Xuân Bản

TS Nguyễn Trọng Dũng

TS Lê Quang Duyến

TS Nguyễn Thạc Khánh

TS Nguyễn Quốc Phi

ThS Nguyễn Thị Ngọc Dung

ThS Hoàng Thu Hằng

ThS Nguyễn Thanh Hải

ThS Phạm Đức Nghiệp

ThS Nguyễn Thị Phương Thảo

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

PGS.TS Vũ Đ́nh Hiếu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Nguyễn Quang Luật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Lê Công Thành, Trường Đại học Thủy Lợi

 

PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Bùi Văn Đức, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Nguyễn Hoàng, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

TS Phùng Quốc Huy, Trung tâm An toàn Mỏ - Vinacomin

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Vũ Minh Ngạn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Phí Trường Thành, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TS Dương Thành Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

WEBSITE HỘI THẢO

Thông tin chi tiết của Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD 2018 được đăng tải trên trang Website chính thức của Hội nghị tại địa chỉ: http://ersd2018.humg.edu.vn/

ĐỊA CHỈ GỬI BÀI

Website: http://submit.humg.edu.vn       Hoặc email: ersd2018@humg.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Pḥng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (+84) 24.38386437 (Pḥng KHQT)

CHƯƠNG TR̀NH HỘI NGHỊ

PHIÊN TOÀN THỂ: Diễn văn khai mạc; Báo cáo điển h́nh trong lĩnh vực các Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững

BÁO CÁO TẠI CÁC TIỂU BAN:

1. Địa chất và Tài nguyên địa chất                                      Trưởng tiểu ban: PGS.TS Ngô Xuân Thành

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Bùi Hoàng Bắc

2. Địa chất công tŕnh - Địa chất thủy văn                         Trưởng tiểu ban: TS Bùi Trường Sơn

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Nguyễn Bách Thảo

3. Công nghệ kỹ thuật mới trong xử lư môi trường         Trưởng tiểu ban: PGS.TS Phan Quang Văn

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Nguyễn Hoàng Nam

4. Quản lư Tài nguyên và Môi trường                                Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Phương

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Nguyễn Quốc Phi

5. Sinh thái môi trường và Phát triển bền vững               Trưởng tiểu ban: PGS.TS Đỗ Văn B́nh

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Trần Thị Thanh Thủy

6. Những tiến bộ trong Khai thác mỏ                                 Trưởng tiểu ban: GS.TS Bùi Xuân Nam

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Đào Văn Chi

7. Những tiến bộ trong Tuyển khoáng                               Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Phạm Văn Luận

8. Những tiến bộ trong Xây dựng công tŕnh ngầm         Trưởng tiểu ban: GS.TS Vơ Trọng Hùng

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Trần Tuấn Minh

9. Những tiến bộ trong Vật liệu và Kết cấu xây dựng      Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Xuân Măn

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Nguyễn Trọng Dũng

10. Dầu khí tích hợp                                                             Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Thế Vinh

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Lê Quang Duyến

11. Trắc địa cao cấp và Quan trắc địa động lực               Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Văn Sáng

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Lê Đức T́nh

12. Công nghệ viễn thám và dữ liệu không gian              Trưởng tiểu ban: PGS.TS Bùi Ngọc Quư

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Trần Vân Anh

13. Công nghệ thông tin và ứng dụng                               Trưởng tiểu ban: GS.TS Trương Xuân Luận

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Lê Thanh Huệ

14. Kỹ thuật Điện và Điện tử                                               Trưởng tiểu ban: TS Nguyễn Thạc Khánh

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  PGS.TS Đỗ Như Ư

15. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa                            Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Đức Khoát

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  TS Đặng Văn Chí

16. Kỹ thuật Cơ khí và Động lực                                         Trưởng tiểu ban: TS Nguyễn Văn Xô

                                                                                                Thư kư tiểu ban:  ThS Nguyễn Duy Chỉnh

H̀NH THỨC/QUY CÁCH TR̀NH BÀY BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ

Báo cáo chính thức sẽ được in toàn văn trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị. Quy cách tŕnh bày báo cáo theo mẫu quy định của Hội nghị.

H́nh thức báo cáo tại Hội nghị:

- Báo cáo miệng (Oral presentation): Báo cáo viên chuẩn bị file tŕnh chiếu (PowerPoint) theo định dạng chung của Hội nghị (mẫu tŕnh chiếu gửi kèm trên trang Website Hội nghị).

- Báo cáo giấy (Poster): báo cáo viên chuẩn bị Poster, khổ giấy A0 theo chiều dọc.

Ngôn ngữ tŕnh bày tại Hội nghị: Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh.

LỆ PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ

Người Việt Nam: 500.000 VNĐ

Người nước ngoài: 100 USD

Chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do đại biểu tự chi trả

(Chi phí trên đă bao gồm: Tuyển tập báo cáo và các Tài liệu Hội nghị, Chứng nhận tham dự, Tiệc trà, Ăn trưa)

Phương thức thanh toán:

H́nh thức chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Số tài khoản (VNĐ): 3100 211 000 243

Số tài khoản (USD): 3100 2213 7000 0243

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

Mă swiftcode VBAA VNVX406

(Đề nghị các tác giả chuyển kinh phí tham dự Hội nghị trước ngày 15/11/2018)

H́nh thức tiền mặt:

Đối với những tác giả đă đăng kư tham dự nhưng chưa nộp kinh phí có thể nộp trực tiếp tại bàn đón tiếp đại biểu trong ngày diễn ra Hội nghị.

THÔNG TIN TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LĂM SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ

·       Mức tài trợ từ 5000 USD (hoặc 115 triệu VNĐ) trở lên (Nhà tài trợ Kim cương):  được cung cấp gian hàng triển lăm với kích thước 2x2x3m trong ngày diễn ra Hội nghị, phát 10’ quảng cáo trên màn h́nh 600 inch tại Hội trường lớn; 02 trang dành cho quảng cáo trong Kỷ yếu Hội nghị.

·       Mức tài trợ từ 3000 USD (hoặc 70 triệu VNĐ) trở lên (Nhà tài trợ Vàng): được cung cấp gian hàng triển lăm với kích thước 2x2x3m trong ngày diễn ra Hội nghị; 01 trang dành cho quảng cáo trong Kỷ yếu Hội nghị.

·      Mức tài trợ từ 1500 USD (hoặc 35 triệu VNĐ) trở lên (Nhà tài trợ Bạc): được cung cấp gian hàng triển lăm với kích thước 2x2x3m trong ngày diễn ra Hội nghị.

Logo của nhà tài trợ sẽ được in trên phông nền tại Hội trường diễn ra phiên toàn thể và trong Kỷ yếu Hội nghị.                                                               

(Để phục vụ công tác in ấn tài liệu, chuẩn bị cho Hội nghị, đề nghị quư cơ quan vui ḷng gửi thông tin tài trợ về Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2018)


 

PHIẾU ĐĂNG KƯ THAM DỰ / REGISTRATION FORM

ERSD 2018

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

EARTH SCIENCES AND NATURAL RESOURCES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

HÀ NỘI 7/12/20018

 

1

Họ và tên / Surname and first name

 

2

Quốc tịch / Nationality

 

3

Chức danh / Title

 

4

Vai tṛ tham gia hội nghị / Participant’s position

 

5

Cơ quan công tác / Institution

 

6

Địa chỉ cơ quan công tác / Address of the Institution

 

7

Điện thoại / Contact phone number

 

8

Địa chỉ thư điện tử / E-mail address

 

9

Tên báo cáo tŕnh bày (nếu có) / Title of the presentation (if applicable)

 

10

Đồng tác giả (nếu có) / Co-authors (if applicable)

 

11

Đăng kư h́nh thức tŕnh bày báo cáo tại Hội nghị / Type of presentation

Báo cáo miệng / Oral presentation                   

Báo cáo giấy / Poster presentation

Chỉ tham gia Hội nghị / Only attending the conference

12

H́nh thức thanh toán lệ phí tham dự Hội nghị / Please indicate your mode of payment of Registration fee

Chuyển khoản / Bank-transfer      

Tại Hội nghị                                  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại địa chỉ:

Pḥng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (+84) 24.38386437 (Pḥng KHQT)

Email: ersd2018@humg.edu.vn

Đề nghị gửi bản đăng kư tới địa chỉ ḥm thư / Please send the completed form by Email to: ersd2018@humg.edu.vn